Personvernerklæring for Overskuddsfabrikken

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Overskuddsfabrikken samler inn og behandler personopplysninger.

Overskuddsfabrikken, ved Daglig Leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Overskuddsfabrikken, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Overskuddsfabrikken deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

 

1 Personopplysninger

For å gjennomføre et kjøp på Overskuddsfabrikken trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post.
Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

 

1.1 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Overskuddsfabrikken har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Du har rett til å få utlevert egne personopplysninger som du har gitt til Overskuddsfabrikken –  dataportabilitet. Dersom det er teknisk mulig kan vi sende disse opplysningene direkte til ny virksomhet. Hvis ikke vil vi sende opplysningene til deg via e-post.

Alle personopplysninger vi sender til deg i disse sammenhenger vil sendes i kryptert filformat.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

 

1.2 Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og Overskuddsfabrikken sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 5 år.

 

1.3 Sikring av personopplysninger

Overskuddsfabrikken har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Du kan være trygg på at Overskuddsfabrikken lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

 

2 Utlevering av varer

Pr dags dato utfører vi all levering selv, men det kan bli aktuelt å samarbeide med eksterne transportører for transport av varer. Vi utleverer da personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportøren er firmanavn, adresse, telefonnummer og ønsket leveringsadresse. Opplysningene slettes innen 36 måneder.

 

3 Betalingsløsninger

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra.  Betalingsopplysninger hos Overskuddsfabrikken er: IP-adresse, firmanavn, adresse, e-post. Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

 

4 Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.
Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene finner du under punkt 4.1 til 4.4.

 

4.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på Overskuddsfabrikken ikke fungere.  

 

4.2 Analyse

Overskuddsfabrikken samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på Overskuddsfabrikken til analyse.
Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. 

 

4.3 Markedsføring

Behandlingsgrunnlaget for e-post markedsføring er samtykke.

Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og verdifull for deg til enhver tid, derfor vil innholdet som oftest være tilpasset deg. Vi samarbeider med utvalgte partnere for å få til en god løsning knyttet til e-post forsendelser.

 

4.4 Personopplysninger til tredjepart

Overskuddsfabrikken vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Overskuddsfabrikken. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Overskuddsfabrikken bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Mer informasjon om tredjeparter vi benytter finner du i linken under punkt 4.0.

 

5 Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på firmaets nettside eller sosiale medier.

6 Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte Overskuddsfabrikken sin kundeservice på post@overskuddsfabrikken.com

Ønsker du at Overskuddsfabrikken retter eller sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Overskuddsfabrikken, så ta kontakt med oss på e-post: post@overskuddsfabrikken.com.

Postadresse:

Overskuddsfabrikken Kjersti Tveit Nilsen

Mariasvei 2a

4515 Mandal

 

Nettside: www.overskuddsfabrikken.com

 

Sist endret 21.10.2018